Vesti

April u GRiGu

Naš početak godine

Razvoj grubih motoričkih funkcija kod dece sa oštećenjem vida

Kratak izveštaj o rezultatima iz 2022. godine

Grupa za žene 14.01.

FREE WEBINAR “Veliko I u kurikulumu”

Održane tribine “Samostalan, a ne sam”

Da se život i zakon slože: unapređenje sistema podrške mladima bez roditeljskog staranja u procesu osamostaljivanja

Okrugli sto: “SPECIFIČNA TEŽINA ODLUKE O PODOBNOSTI KANDIDATA ZA ADOPTIVNO RODITELJSTVO”

Grupa za žene

Zamislite da živite svoju prirodu u potpunosti, bez osećaja stida, krivice i straha od osude.

Grupna podrška za pomagače

„Za pomagača je neophodan lični rast i razvoj, a samo pomaganje pomaže ličnom rastu“

Grupa za roditelje adolescenata

Popular Posts

Follow Us