absolutvision-82TpEld0_e4-unsplash

Okrugli sto: “SPECIFIČNA TEŽINA ODLUKE O PODOBNOSTI KANDIDATA ZA ADOPTIVNO RODITELJSTVO”

Datum održavanja: Učesnici mogu da biraju između dva ponudjena datuma: 17.05. ili 24.05.

Vreme održavanja: 17-20h

Mesto održavanja: ZOOM platforma

Autorke i moderatorke:

BILJANA BELJIĆ JOVANOVIĆ- Andragog; Supervizor u službi za decu i mlade MARIJA MILIĆ– Psiholog, stručni radnik Odeljenja za poslove i planiranje

PRIJAVE NA: office@cspa-grig.org

Kome je skup namenjen?
Skup je namenjen stručnjacima koji rade u oblasti alternativnog
zbrinjavanja dece u centrima za socijalni rad, centrima za porodični
smeštaj i usvojenje i domovima za decu bez adekvatnog roditeljskog
staranja.

Cilj skupa

Mapiranje i otvaranje bitnih pitanja u do sada
nedovoljno, među stručnjacima, diskutovanoj oblasti
prakse u vezi sa institutom usvojenja, kvaliteta
stručnog rada i doživljaja profesionalne sigurnosti u
oblasti procene podobnosti kandidata za usvojitelje.

O autorkama
Koleginice Biljana i Marija su, posle višegodišnjeg iskustva rada u timu za decu i mlade
u Centru za socijalni rad, započele sa nizom obuka za profesionalce u oblasti socijalne
zaštite, a od 2005.godine i programa obuke za usvojitelje. Obuke i stručne skupove
koje su realizovale bili su namenjeni kolegama zaposlenim u Gradskom centru za
socijlani rad Beograd, Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd i Centru za
porodični smeštaj i usvojenje, a u cilju jačanja kapaciteta profesionalaca

Tehničke informacije
prijava se vrši putem mejla office@cspa-grig.org
nakon prijave dobićete instrukcije za plaćanje
cena kotizacije iznosi 3.000,00 dinara
skup je prijavljen Komori socijlane zaštite i nosi 3 pasivna i 5 aktivnih bodova
za sve dodatne informacije možete pisati na mejl office@cspa-grig.org ili kontaktirati
telefonom na broj 062/801-38-27

Share post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
PIŠITE NAM

Kontakt forma