image05

Održane tribine “Samostalan, a ne sam”

U okviru projekta “Da se život i zakon slože: unapređenje sistema podrške mladima bez roditeljskog staranja u procesu osamostaljivanja”, koji realizujemo zajedno sa CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine i udruženjem mladih Moj krug organizovana tribina “Samostalan, a ne sam” 29.09. i 6.10. gde smo zajedno sa predstavnicima Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, centara za socijalni rad, Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Centra za porodični smeštaj i usvojenje i kolega iz civilnog sektora razgovarali o potencijalnim rešenjima za prevazilaženje izazova sa kojima se mladi koji napuštaju sistem socijalne zaštite suočavaju.
Bilo nam je veoma drago da smo svi jednako prepoznali važnost ove teme, kao i da smo svi pokazali spremnost na akciju kako bi se sistem unapredio, a u cilju adekvatne i kontinuirane podrške ovim mladim ljudima.

Pored prezentovanja Komparativnog pregleda normativnih okvira i praksi u postupanju sa mladima u procesu osamostaljivanja, otvorena je diskusija u plenarnom delu, a potencijalna rešenja i preporuke za unapredjenja sistema iznedrena su u tri grupe koje prate tri faze odrastanja i osamostaljivanja ovih mladih ljudi.

Posebno smo ponosi na četvoro mladih ljudi koji su podelili svoja iskustva i ugao gledanja na sistem socijalne zaštite u kratkom filmu “Samostalan, a ne sam”.

Film možete pogledati na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=qMmI2LpC4tA

Ono što nas uskoro očekuje u sklopu ovog projekta jeste još jedna tribina na kojoj će biti prezentovane usluge dostupne ovim mladim ljudima, takođe na Visokoj školi socijalnog rada, 3.11.2022.

Projekat “Da se život i zakon slože: unapređenje sistema podrške mladima bez roditeljskog staranja u procesu osamostaljivanja” je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative, a sprovode CEPORA, GRiG i Moj krug kroz mrežu KRUG PODRŠKE.

Share post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
PIŠITE NAM

Kontakt forma