demo-post2

Grupna podrška za pomagače

 

Rad na razvoju stručnosti i veština sa jedne strane, ali i rezilijentnosti sa druge, važan je zadatak za sve profesije u službi pomaganja čoveku jer predstavljaju prevenciju burn out-a. Kako bismo istrajali u svom radu i kako bismo bili korisni, važno je da prepoznajemo našu ulogu u sistemu u kom radimo, naše polje odgovornosti, naše domete, naša ograničenja tj naše dalje polje razvoja. Važno je da znamo kako da kontrolišemo stres, kako da vladamo svojim emocijama u izazovnim situacijama, kojih u našem poslu nema malo. Naše pomažuće profesije (socijalni rad, psihologija, pedagogija, itd) imaju svoje metode i tehnike na koje se oslanjamo, ali su važne i veštine koje se kroz rad i iskustvo stiču. To nisu gotove tehnike koje čujemo i zapamtimo, to su vežbe koje nam kroz ponavljanje i podsećanje pomažu da dostignemo gore pomenute ciljeve.

Grupa je namenjena svim pomagačima koji neposredno rade sa različitim ciljnim grupama i ljudima koji se suočavaju sa različitim izazovima.

Naš cilj je da doprinesemo tome da svaki profesionalni pomagač bude – svestan, informisan, povezan, autentičan, inspirisan, dosledan, odgovoran – etičan. Kako bismo ostvarili ovaj cilj kreirali smo 12 radionica i supervizijskih grupnih susreta, kao i bonus 3 individiualna susreta za konsultacije i kreiranje ličnog cilja.

 

Share post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
PRIJAVA ZA GRUPE

Kontant forma

PIŠITE NAM

Kontakt forma