Prijatelji GRIG-a

Više od 15 godina partnerstva stavlja švedsku organizacija Adoptionscentrum na mesto najznačajnijih partenra. Adoptionscentrum više od jednu deceniju podržava rast naše organizacije i motiviše nas da dodatno razvijamo i unapredjujemo kvalitet našeg programa rada.

Pored Adoptionscentruma, želimo da pomenemo i naše ostale partnere, saradnike i donatre, sa kojima smo u saradnji razvijali različite programe I aktivnosti.

Fondacije i strane organizacije

UNICEF
TRAG Fondacija
Kinderperspektief

Donatori

UNICREDIT

Organizacije civilnog društva

MODS
Crveni krst Stari grad
Crveni krst Palilula
Artaparat
Čep za hendikep
Živimo zajedno
Satibara
Asocijalcija sistemskih terapeuta

Škole i fakulteti

Fakultet političkih nauka
Filozofski fakultet
Visoka škola socijlanog rada
Škola za osnovno I srednje obrazovanje VOŽD
Srednja zanatska škola
O.Š. Filip Filipović
Srednja škola Sveti Sava

Ustanove socijalne zaštite

Gradski centar za socijalni rad Beograd
Centar za porodični smeštaj I usvojenje Beograd
Centar za zaštitu odojčadi dece I omladine Beograd

Lokalne samouprave

KZM Stari grad

Ustanove i organizacije iz regiona

Dom “Rada Vranješević” Banja Luka
Udruga Most, Split
Udruga Igra, Zagreb
Centar za djecu i mlade “Ljubović”, Podgorica
Mladinski dom, Maribor
Dečiji dom Mladost, Bijela
Dome za decu Bjelave, Sarajevo